FREE KCSE FORM 1 2 3 4 LESSON PLANS

FREE KCSE FORM 1 2 3 4 LESSON PLANS


LESSON PLANS-Agriculture Form I – IV
LESSON PLANS-Biology Form I – IV
LESSON PLANS-Business Education Form I – IV
LESSON PLANS-Chemistry Form I – IV
LESSON PLANS-Computer Form I – IV
LESSON PLANS-CRE Form I – IV.doc
LESSON PLANS-English Form I – IV
LESSON PLANS-Geography Form I – IV
LESSON PLANS-History Form I – IV
LESSON PLANS-Home Science Form I – IV
LESSON PLANS-Kiswahili Form I – IV
LESSON PLANS-Mathematics Form I – IV
LESSON PLANS-Music Form I – IV
LESSON PLANS-Physics Form I – IV

AGRICULTURE FORM 4 LESSON PLANS


ARTIFICIAL BROODING METHOD 1
ARTIFICIAL BROODING METHOD
BROODER AND BROODER MANAGEMENT
BROODING AND REARING OF CHICKS
COMPOSITION OF AN EGG
EGG CANDLING
INCUBATION OF EGGS
MANAGING THE INCUBATOR
METHODS OF INCUBATION
POULTRY PRODUCTION
REARING SYSTEMS

BIOLOGY FORM 3 LESSON PLANS


BIOLOGY – FORM 3 – T1 – WK5 – WK7 – L1 – L15 – II
CLASSIFICATION II LESSON 1
CLASSIFICATION II LESSON 2
CLASSIFICATION II LESSON 3
CLASSIFICATION II LESSON 4
CLASSIFICATION II LESSON 5
CLASSIFICATION II LESSON 6
CLASSIFICATION II LESSON 7
CLASSIFICATION II LESSON 8
CLASSIFICATION II LESSON 9
CLASSIFICATION II LESSON 10
CLASSIFICATION II LESSON 11
CLASSIFICATION II LESSON 12
CLASSIFICATION II LESSON 13
CLASSIFICATION II LESSON 14
CLASSIFICATION II LESSON 15
FORM 1 – BIOLOGY – T1 – WK1 – WK3 – L1 – L12 – WK4 – L1 – L3 – II

ENGLISH FORM 2 LESSON PLANS


ENGLISH – FORM 2 – T1 – WK2 – WK3 – L1 – L12 – WK4 – L1 – L3 – II
LESSON 1 LISTENING AND SPEAKING
LESSON 2 READING
LESSON 3 GRAMMAR
LESSON 4 GRAMMAR
LESSON 5 GRAMMAR
LESSON 6 PERSONAL WRITING
LESSON 7 LISTENING AND SPEAKING
LESSON 8 LISTENIG AND SPEAKING
LESSON 9 READING
LESSON 10 PARTS OF SPEECH
LESSON 11 PARTS OF SPEECH
LESSON 12 WRITING
LESSON 13 LISTENING AND SPEAKING
LESSON 14 READING
LESSON 15 VOCABULARY

GEOGRAPHY FORM 2 LESSON PLAN


FORM 2 – GEOGRAPHY – T1 – WK2 – WK6 – L1 – L15 – II
LESSON 1 INTERNAL LAND FORMING PROCESSES
LESSON 2 INTERNAL LAND FORMING PROCESSES
LESSON 3 INTERNAL LAND FORMING PROCESSES
LESSON 4 INTERNAL LAND FORMING PROCESSES
LESSON 5 INTERNAL LAND FORMING PROCESSES
LESSON 6 INTERNAL LAND FORMING PROCESSES
LESSON 7 INTERNAL LAND FORMING PROCESSES
LESSON 8 INTERNAL LAND FORMING PROCESSES
LESSON 9 INTERNAL LAND FORMING PROCESSES
LESSON 10 INTERNAL LAND FORMING PROCESSES
LESSON 11 INTERNAL LAND FORMING PROCESSES
LESSON 12 INTERNAL LAND FORMING PROCESSES
LESSON 13 INTERNAL LAND FORMING PROCESSES
LESSON 14 INTERNAL LAND FORMING PROCESSES
LESSON 15 INTERNAL LAND FORMING PROCESSES

HISTORY FORM 1 LESSON PLANS


HISTORY- FORM 1-T1-W1-W9-L1-L15
LESSON 1 INTRODUCTION TO HISTORY AND GOVERNMENT
LESSON 2 INTRODUCTION TO HISTORY AND GOVERNMENT
LESSON 3 INTRODUCTION TO HISTORY AND GOVERNMENT
LESSON 4 INTRODUCTION TO HISTORY AND GOVERNMENT
LESSON 5 INTRODUCTION TO HISTORY AND GOVERNMENT
LESSON 6 EARLY MAN
LESSON 7 EARLY MAN
LESSON 8 EARLY MAN
LESSON 9 EARLY MAN
LESSON 10 EARLY MAN
LESSON 11 EARLY MAN
LESSON 12 DEVELOPMENT OF AGRICULTURE
LESSON 13 DEVELOPMENT OF AGRICULTURE
LESSON 14 DEVELOPMENT OF AGRICULTURE
LESSON 15 DEVELOPMENT OF AGRICULTURE

KISWAHILI FORM 2 LESSON PLANS


FORM 2 – KISWAHILI – T1 – WK2 – WK4 – L1 – L15 – V2
SOMO 1 KUSOMA(UFAHAMU) SOMO 2 KUSIKILIZA NA KUZUNGUMZA
SOMO 3 SARUFI NA MATUMIZI YA LUGHA
SOMO 4 KUSOMA
SOMO 5 KUANDIKA
SOMO 6 KUSOMA(UFAHAMU)
SOMO 7 KUSIKILIZA NA KUZUNGUMZA
SOMO 8 SARUFI NA MATUMIZI YA LUGHA
SOMO 9 KUSOMA
SOMO 10 KUANDIKA
SOMO 11 KUSOMA(UFAHAMU)
SOMO 12 KUSIKILIZA NA KUZUNGUMZA
SOMO 13 SARUFI NA MATUMIZI YA LUGHA
SOMO 14 KUSOMA
SOMO 15 KUANDIKA

MATHEMATICS FORM 1 LESSON PLANS


FORM 1 – MATHEMATICS – LESSON PLANS – WK3 – WK4 – L1-L11 – WK5 – L1-L4 – II LESSON 1 NATURAL NUMBERS
LESSON 2 NATURAL NUMBERS
LESSON 3 NATURAL NUMBERS
LESSON 4 NATURAL NUMBERS
LESSON 5 NATURAL NUMBERS
LESSON 6 NATURAL NUMBERS
LESSON 7 NATURAL NUMBERS
LESSON 8 FACTORS
LESSON 9 FACTORS
LESSON 10 DIVISIBILITY TEST
LESSON 11 DIVISIBILITY TEST
LESSON 13 DIVISIBILITY TEST
LESSON 14 DIVISIBILITY TEST
LESSON 15 DIVISIBILITY TEST
LESSON 16 DIVISIBILITY TEST

MATHEMATICS FORM 2 LESSON PLANS


LESSON 1 CUBES AND CUBE ROOTS
LESSON 2 CUBES AND CUBE ROOTS
LESSON 3 CUBES AND CUBE ROOTS
LESSON 4 CUBES AND CUBE ROOTS
LESSON 5 CUBES AND CUBE ROOTS
LESSON 6 CUBES AND CUBE ROOTS
LESSON 7 CUBES AND CUBE ROOTS
LESSON 8 RECIPROCALS
LESSON 9 RECIPROCALS
LESSON 10 RECIPROCALS
LESSON 11 RECIPROCALS
LESSON 12 INDICES AND LOGARITHMS
LESSON 13 INDICES AND LOGARITHMS
LESSON 14 INDICES AND LOGARITHMS
LESSON 15 INDICES AND LOGARITHMS
MATHEMATICS – FORM 2 – T1 – WK2 – WK3 – L1 – L12 – WK4 – L1 – L3 – II

MATHEMATICS FORM 3 LESSON PLANS


COMPLETING THE COEFFICIENT OF x
COMPLETING THE COEFFICIENT OF X2
COMPLETING THE CONSTANT
COMPLETING THE SQUARE
FORM 3 – MATHEMATICS – T1 – WK2 – WK3 – L1 – L12 – WK4 – L1 – L3 – II
FORMING QUADRATIC EQUATIONS FROM ROOTS
FORMING QUADRATIC EQUATIONS
PERFECT SQUARES
QUADRATIC EXPRESSIONS AND EQUATION1
QUADRATIC EXPRESSIONS AND EQUATIONS
QUADRATIC FORMULA
QUADRATIC GRAPHS
QUADRATIC RELATION
SOLVING QUADRATICS USING GRAPHS
SOLVING SIMULTANEOUS EQUATIONS
THE FORMULA METHOD